Firma Babik-Sabat to firma rodzinna działająca w branży pszczelarskiej od ponad 40 lat. Senior firmy już w 1963 roku uzyskał tytuł mistrza pszczelarza. Założyciele firmy to pszczelarze prowadzący w latach 70-tych i 80-tych Zespół Hodowli Matek Pszczelich oraz trutowisko Rzyki-Madohora. Załogę stanowią doświadczeni pracownicy. Dopuszczenie do obrotu uli styropianowych otrzymaliśmy dnia 18 stycznia 1988 roku pismem ZGP II/1/88 z Instytutu Sadownictwa Oddziału Pszczelnictwa w Puławach. W wielu pasiekach, w tym Instytutu Ogrodnictwa Oddziału Pszczelnictwa w Puławach, Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli, Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Sprzęt naszej produkcji od wielu lat daje świadectwo jakości, precyzji a zwłaszcza funkcjonalności.

Jesteśmy firmą, która jako pierwsza zaoferowała swojemu odbiorcy atesty i świadectwa jakości wymagane w krajach Unii Europejskiej oraz własne rozwiązania, które uzyskały patenty i wzór użytkowy (Patent Nr.151691 rok 1987 wzór użytkowy nr 52133 rok 1990.)

Na naszym sprzęcie i ulach pracują pszczelarze w Dani, Hiszpanii, Czechach, Słowacji, Ukrainie, Norwegi, Litwie, Niemczech i Austrii.
Już w 1984 roku ule naszej produkcji poprzez Zrzeszenie Apipol zdobyły uznanie pszczelarzy hiszpańskich. Cenią nas odbiorcy, którzy po latach wracają i z uznaniem mówią o naszych ulach, ulikach odkładowych, a hodowcy matek powtórnie dokonują zakupów ulików weselnych.

Jakość naszych wyrobów, ich trwałość, profesjonalna załoga oraz osoby z instytucji i instytutów współpracujących z nami dają gwarancję, że Twoja Kolego Pszczelarzu inwestycja będzie udana – bo Twój sukces będzie i naszym sukcesem.

Proponujemy naszym odbiorcom ule zgodne z polską normą – PN-92/R-78880 z owipianu (styropianowe).

Współpraca